Whiplash

Heb je letselschade opgelopen door toedoen van anderen? Dan heb je mogelijk recht op een schadevergoeding. Een whiplash is één van de meest voorkomende vormen van letselschade. Vaak wordt deze veroorzaakt tijdens een auto-ongeluk. Helaas kunnen de gevolgen vooral financieel groot zijn. Helemaal als je ondernemer bent en hierdoor niet meer volledig kan werken. De schade die je oploopt kan je verhalen op de tegenpartij. In de meeste gevallen is de tegenpartij hiervoor verzekerd. Een letselschadevergoeding wordt dan verhaal bij de verzekering van de tegenpartij. Een advocaat kan je helpen om de aangebrachte schade volledig te laten vergoeden. Helaas kan dit een lange procedure zijn en is het bijna onmogelijk om dit zelf te regelen. Als je letselschade hebt opgelopen is het slim om een advocaat te regelen. Wij kunnen een letselschadevergoeding regelen zonder dat dit ten kosten gaat van je vergoeding. De kosten om de zaak in behandeling te nemen verhalen we namelijk bij de verzekering. Zo draai je zelf niet op voor onze kosten en kan je de letselschade wel laten vergoeden.

Schakel altijd hulp in bij letselschade ook bij een whiplash

Soms denken patiënten ach het is maar een whiplash. Toch kunnen de gevolgen van een whiplash gigantisch zijn en je leven volledig ontwrichten. Het duurt soms jaren voor je weer volledig hersteld bent en tot die tijd loopt de schade verder op. Aarzel daarom vooral niet en laat de aangebrachte schade op papier zetten. Wij kunnen je helpen om deze schade op de verzekering van de tegenpartij te verhalen.

Verschillende soorten rechtsgebieden

Nederland kent verschillende rechtsgebieden. Bij RechtNet Advocaten, uw advocaat in Den Bosch, werken advocaten die gespecialiseerd zijn in één of meerdere van deze rechtsgebieden. Wij zetten de verschillende rechtsgebieden hieronder voor u op een rij.

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht omvat regels die gaan over het verrichten van arbeid voor iemand anders. Hieronder vallen alle onderdelen van een arbeidsovereenkomst en de verhouding tussen werknemer en werkgever.

Civiel recht

In het civiel recht gaat het om zaken tussen particulieren onderling, tussen rechtspersonen onderling en tussen particulieren en rechtspersonen. Civiel recht wordt ook wel burgerlijk recht of privaatrecht genoemd. Ook handelsrecht en familierecht vallen onder dit rechtsgebied.

Contractenrecht

Het contractenrecht wordt ook wel overeenkomstenrecht genoemd. Binnen het contractenrecht worden het opmaken en toepassen van overeenkomsten en de duur en de beëindiging van overeenkomsten behandeld.

Goederenrecht

Het goederenrecht valt onder het vermogensrecht, waarin het eigendom van en de zeggenschap over zaken en goederen (iemands vermogen) wordt geregeld. Er wordt onderscheid gemaakt tussen absolute/relatieve rechten en zakelijke rechten.

Huurrecht

Het huurrecht gaat over de regels op het gebied van huurovereenkomsten. De overeenkomsten kunnen betrekking hebben op de verhuur van kamers of huizen, maar tevens op het huren van een auto of fiets.

Letselschade

Letselschade is schade die voortkomt uit lichamelijk of psychisch letsel door het toedoen van iemand anders. De schade kan per ongeluk ontstaan of door opzet of roekeloosheid.

Personen- en familierecht

Binnen het personen- en familierecht wordt gekeken naar bevoegdheden, familiebetrekkingen en de hoedanigheid van personen m.b.t. zaken zoals geboorte, huwelijk, scheiding, alimentatie en erfenis.

Bestuursrecht

Bestuursrecht omvat regels waaraan de Nederlandse overheid zich moet houden bij bijvoorbeeld het verlenen van vergunningen en het verstrekken van subsidies.

Strafrecht

In Nederland dienen alle burgers zich aan handelingen en gedragingen te houden. Als dit niet gebeurt, is er sprake van een strafbaar feit. Dit wordt behandeld binnen het strafrecht.

Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht valt onder het privaatrecht dat zich bezighoudt met rechtspersonen. Een organisatie met winstoogmerk valt binnen het ondernemingsrecht. Ondernemingsrecht behandelt zaken zoals insolventierecht en faillissement.

Vreemdelingenrecht

Vreemdelingenrecht is onderdeel van het bestuursrecht. Hierin staat de relatie tussen burger en overheid centraal. Tevens behandelt het alle regels met betrekking tot het toelaten, het laten verblijven en het verwijderen van vreemdelingen.

 

Bent u op zoek naar juridische hulp? RechtNet Advocaten heeft specialisten in elk rechtsgebied. Uw advocaat in Den Bosch heeft steeds de gepaste juridische hulp.