Coaching in het primair onderwijs: wat houdt het in?

Tijdens een coaching in het primair onderwijs wordt een leraar gecoacht door een andere leraar of coach met veel ervaring. Er wordt geobserveerd en feedback gegeven om vooruitgang te boeken in de professionaliteit van de leraar.  Om bepaalde problemen aan te pakken wordt er samen nagedacht over goede, doordachte strategieën die uitgevoerd kunnen worden. Er is tegenwoordig een lerarentekort en veel druk op huidige leraren. Coaching kan mogelijk helpen om de stress van de huidige leraren te verminderen. De leraren kunnen beter presteren en de leerlingen beter leren. De motivatie van zowel de leraar als de leerlingen wordt dankzij coaching gestimuleerd. 

  

Verbeter je vaardigheden met bijscholing 

Bijscholing docenten in het primair onderwijs belooft veel voordelen: het draagt bij aan de verbetering van vaardigheden van leerkrachten. Leerkrachten krijgen betere inzichten in bijvoorbeeld de trends die zich nu afspelen zoals differentiatie en digitalisering. Door deze trends te weten kan het makkelijker geïmplementeerd worden in de methode van lesgeven die de leerkracht gebruikt, bijvoorbeeld door digitale middelen op de juiste manier toe te passen. Daarnaast krijgt de leerkracht door coaching ook meer kennis en inzicht in onderwerpen zoals gedragsproblemen en pedagogiek. De communicatie met ouders moet bijvoorbeeld ook niet vergeten worden, ook hierin wordt gecoacht. 

  

Meer voordelen van coaching 

Leerkrachten maar ook de school zelf hebben een streepje voor als zij zich laten coachen door ervaren coaches en leerkrachten in dit vakgebied. De kwaliteit van het onderwijs wordt verbeterd, omdat door de coaching ook de inhoud van de lessen verbeterd wordt. Leerlingen worden meer betrokken in dit proces wat ook hun motivatie kan opkrikken. De werksfeer moet goed zijn en coaching kan hieraan bijdragen, omdat leerkrachten elkaar helpen in een positieve werksfeer en ook zij een betere band met elkaar kunnen krijgen. De individuele behoeften per leerkracht en die van de leerlingen wordt door coaching gestimuleerd. 

  

Wat kan coaching betekenen voor leerlingen? 

Wanneer leerlingen les krijgen door een goed gecoachte leerkracht, heeft dit een erg positief effect en brengt vele voordelen met zich mee. Om te beginnen kunnen leerlingen meer zelfvertrouwen krijgen als zij een goede persoonlijke begeleiding krijgen. Als de leerkrachten weten hoe zij dit moeten aanpakken, hebben de leerlingen hier veel baat bij. Begeleiding per leerling is namelijk erg belangrijk, elk kind ontwikkelt namelijk op een eigen manier en dus ook op een ander tempo. Het welzijn en de prestaties van leerlingen worden verbeterd. Het begint dus allemaal bij de basis: de school, de leerkrachten, de inzichten en kennis en de methodes. Kortom, coaching heeft erg veel voordelen!