Industriële luchttechniek

Luchttechniek. Je hoort er wel eens wat over. Maar is het een belangrijk onderwerp? Of is het “gebakken lucht”?

De kwaliteit van lucht is van wezenlijk belang op de werkomgeving. Er zijn diverse onderzoeken geweest naar het effect van bijvoorbeeld stof en vocht in de werkomgeving. Zo heeft een slechte luchtkwaliteit een aantoonbare toename in de tevredenheid van werknemers tot gevolg. Daarnaast is er een daling in de arbeidsproductiviteit aangetoond van tenminste 10% en een toename in het ziekteverzuim tot wel 2%. Ten slotte heeft een slechte luchtkwaliteit tevens invloed op de levensduur van allerlei apparaten die aanwezig zijn op de werkvloer.

Deze cijfers zien we met name terig in industriële werkomgevingen waar de kwaliteit van de lucht danig beïnvloedt kan worden door de aanwezigheid van machines en chemische processen.

Waar richt industriële luchttechniek zich op?

Industriële luchttechniek houdt zich op grote lijnen bezig met het beïnvloeden van de kwaliteit van lucht. Het vakgebied laat zich onderverdelen in een aantal sub categorieën. Denk hierbij aan:

Het aanvoeren of afvoeren van vocht en condens. In veel installaties komt veel vocht vrij. Vaak in de vorm van condens. Dit kan negatieve effecten hebben op de apparatuur of schimmelgroei bevorderen.

Tevens kunnen er tijdens productieprocessen geuren vrijkomen die niet bevorderlijk zijn voor de leef- en werkomgeving. Door gebruik te maken van allerlei processen (zoals filtering, wassen en verbranden).

Ten slotte zien we vaak problemen ontstaan doordat er te veel stof vrijkomt tijdens een proces. Stof kan afgezogen worden of gefilterd worden door technieken zoals een fluid of wervelbed of door een filtersysteem.

Kortom: Door de lucht te beïnvloeden is erg veel winst te behalen voor zowel mens als machine. Wanneer je de juiste techniek in de juiste situatie inzet dan bepaald het effect zich gelijk terug. Heeft u een probleem op het gebied van Industriële luchttechniek dan is het aan te raden om een luchttechniek specialist de situatie ter plekke te laten beoordelen.