Problemen door papieren werkbonnen

Nog niet zo lang geleden ontstonden er vaak problemen, wanneer buitendienstmedewerkers op locatie een storing aan bijvoorbeeld een verwarmingsketel moesten oplossen. De problemen ontstonden pas als de storing aan de ketel was verholpen. De werknemer moest dan een papieren werkbon invullen. De gegevens op de werkbon zijn nodig voor het uitrekenen van de kosten. Omdat de werkbon vaak niet te lezen was, werden er regelmatig fouten in de berekening gemaakt, die dan weer achteraf hersteld moesten worden. Dat was niet goed voor de naam van het bedrijf. Daarom is er tijdens het digitale tijdperk gezocht naar een oplossing en gevonden. Werknemers kunnen nu gebruik maken van een digitale werkbonnapp. Na het gedane werk zal de werknemer de gegevens op de digitale werkbonnapp intypen. Wanneer alle gegevens zijn ingevuld en ondertekend, worden deze direct doorgestuurd naar een werknemer op het kantoor, die dan de rekening kan opmaken en doorsturen naar de klant. Op de app worden niet alleen de gewerkte uren vermeld, maar kan er ook op gefactureerd en geoffreerd worden.

De digitale werkbonnapp

Door het gebruiken van de werkbonnapp heeft men kunnen bereiken dat er veel minder fout gaat. Alle gegevens die nu een werknemer moet invullen, nadat het werk klaar is, staan op de werkbonnapp. De werknemer kan nu niets meer vergeten en zodra de gegevens zijn ingevuld en ondertekend, kan hij de bon digitaal doorsturen.

Het laten maken van een digitale werkbare werkbonnapp.

Het is belangrijk dat u als buitendienstmedewerker een goede en vooral gemakkelijk in te vullen werkbonnapp heeft. Een goede werkbonnapp moet zodanig te gebruiken zijn dat de persoon die er mee werkt, geen fouten maakt. Daarom moet er gebruik worden gemaakt van een app die volledig op de wensen van het bedrijf is opgemaakt. Zo’n bedrijf die dergelijke formulieren bouwt en publiceert is Informapp. Informapp bouwt de werkbonnapp in de “Inform”app (iOS en Android) of via de weblink. De gebruikers kunnen de app gratis downloaden en u als opdrachtgever krijgt daarvan de rekening. Wanneer u wilt weten welke formulieren u kunt laten maken, kunt u de website bezoeken www.informapp.nl. Uiteraard kunt u na het bekijken van de gegevens op de website nog vragen hebben. Dan is het belangrijk dat u contact opneemt, zodat u op al uw vragen een duidelijk antwoord zult krijgen.