Van welk soort afval produceert men het meeste?

De wereld genereert jaarlijks 2,01 miljard ton vast stedelijk afval, waarvan ten minste 33 procent – extreem conservatief – niet op een milieuvriendelijke manier wordt beheerd. Wereldwijd wordt per persoon per dag gemiddeld 0,74 kilogram afval geproduceerd, maar dit varieert sterk, van 0,11 tot 4,54 kilogram. Hoewel ze slechts 16 procent van de wereldbevolking uitmaken, produceren de landen met een hoog inkomen ongeveer 34 procent, of 683 miljoen ton, van het afval in de wereld.

Afvalproductie en inkomen

Over het algemeen is er een positieve correlatie tussen afvalproductie en inkomensniveau. De dagelijkse afvalproductie per hoofd van de bevolking in landen met een hoog inkomen zal tegen 2050 naar verwachting met 19 procent toenemen, vergeleken met landen met lage- en middeninkomens, waar het naar verwachting met ongeveer 40% of meer zal toenemen.

Afvalinzameling

Afvalinzameling is een cruciale stap in het beheer van afval, maar de tarieven variëren sterk per inkomensniveau, waarbij landen met een hoger midden- en hoog inkomen zorgen voor bijna universele afvalinzameling. Lage-inkomenslanden zamelen zo’n 48 procent van het afval in steden in, maar buiten de bebouwde kom daalt dit aandeel jammer genoeg drastisch tot 26 procent. In alle regio’s zamelt Sub-Sahara Afrika ongeveer 44 procent van het afval in, terwijl Europa en Centraal-Azië en Noord-Amerika ten minste 90 procent van het afval inzamelen.

Wereldwijde afvalsamenstelling

De samenstelling van afval verschilt per inkomensniveau en weerspiegelt uiteenlopende consumptiepatronen. Landen met een hoog inkomen genereren relatief minder voedsel en groenafval, met 32 ​​procent van het totale afval, en genereren meer droog afval dat kan worden gerecycled, waaronder plastic, papier, karton, metaal en glas, dat goed is voor zo’n 51 procent van het afval. Midden- en lage-inkomenslanden produceren respectievelijk 53 procent en 57 procent voedsel- en groenafval, waarbij het aandeel organisch afval toeneemt naarmate de economische ontwikkeling afneemt. In lage-inkomenslanden vormen materialen die gerecycled kunnen worden slechts 20 procent van de afvalstroom. Over de regio’s heen is er niet veel variatie binnen afvalstromen buiten die welke zijn afgestemd op het inkomen. Alle regio’s produceren gemiddeld ongeveer 50 procent of meer organisch afval, behalve Europa en Centraal-Azië en Noord-Amerika, die grotere hoeveelheden droog afval produceren.

Wil je besparen op je afval? Raadpleeg dan nu vergelijkjeafval.nl!