Verschillende soorten rechtsgebieden

Nederland kent verschillende rechtsgebieden. Bij RechtNet Advocaten, uw advocaat in Den Bosch, werken advocaten die gespecialiseerd zijn in één of meerdere van deze rechtsgebieden. Wij zetten de verschillende rechtsgebieden hieronder voor u op een rij.

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht omvat regels die gaan over het verrichten van arbeid voor iemand anders. Hieronder vallen alle onderdelen van een arbeidsovereenkomst en de verhouding tussen werknemer en werkgever.

Civiel recht

In het civiel recht gaat het om zaken tussen particulieren onderling, tussen rechtspersonen onderling en tussen particulieren en rechtspersonen. Civiel recht wordt ook wel burgerlijk recht of privaatrecht genoemd. Ook handelsrecht en familierecht vallen onder dit rechtsgebied.

Contractenrecht

Het contractenrecht wordt ook wel overeenkomstenrecht genoemd. Binnen het contractenrecht worden het opmaken en toepassen van overeenkomsten en de duur en de beëindiging van overeenkomsten behandeld.

Goederenrecht

Het goederenrecht valt onder het vermogensrecht, waarin het eigendom van en de zeggenschap over zaken en goederen (iemands vermogen) wordt geregeld. Er wordt onderscheid gemaakt tussen absolute/relatieve rechten en zakelijke rechten.

Huurrecht

Het huurrecht gaat over de regels op het gebied van huurovereenkomsten. De overeenkomsten kunnen betrekking hebben op de verhuur van kamers of huizen, maar tevens op het huren van een auto of fiets.

Letselschade

Letselschade is schade die voortkomt uit lichamelijk of psychisch letsel door het toedoen van iemand anders. De schade kan per ongeluk ontstaan of door opzet of roekeloosheid.

Personen- en familierecht

Binnen het personen- en familierecht wordt gekeken naar bevoegdheden, familiebetrekkingen en de hoedanigheid van personen m.b.t. zaken zoals geboorte, huwelijk, scheiding, alimentatie en erfenis.

Bestuursrecht

Bestuursrecht omvat regels waaraan de Nederlandse overheid zich moet houden bij bijvoorbeeld het verlenen van vergunningen en het verstrekken van subsidies.

Strafrecht

In Nederland dienen alle burgers zich aan handelingen en gedragingen te houden. Als dit niet gebeurt, is er sprake van een strafbaar feit. Dit wordt behandeld binnen het strafrecht.

Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht valt onder het privaatrecht dat zich bezighoudt met rechtspersonen. Een organisatie met winstoogmerk valt binnen het ondernemingsrecht. Ondernemingsrecht behandelt zaken zoals insolventierecht en faillissement.

Vreemdelingenrecht

Vreemdelingenrecht is onderdeel van het bestuursrecht. Hierin staat de relatie tussen burger en overheid centraal. Tevens behandelt het alle regels met betrekking tot het toelaten, het laten verblijven en het verwijderen van vreemdelingen.

 

Bent u op zoek naar juridische hulp? RechtNet Advocaten heeft specialisten in elk rechtsgebied. Uw advocaat in Den Bosch heeft steeds de gepaste juridische hulp.